Инвест Електроникс ООД предлага  множество услуги, свързани с инсталирането, въвеждането в експлоатация и поддържката на произвежданите от нас продукти.

ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА

С течение на времето чувствителността на газ сензорния елемент намалява. За да се гарантира неговата коректна работа е необходимо да се извършва периодична проверка и настройване на газовите сензори с еталонни смеси. Препоръчително е такова калибриране да бъде извършвано на всеки 6 месеца.

Инвест Електроникс ООД извършва периодична проверка и калибриране както на местата, където са монтирани газсигнализиращите системи, така и в сервизния център на фирмата. Предлага и абонаметно обслужване по време и след изтичане на гаранционния срок на изделията.

ГАРАНЦИОНЕН И ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ

Специализираният сервизен център извършва гаранционен и следгаранционен сервиз на газсигнализиращи системи, портативни и битови газсигнализатори. Сервизното обслужване се извършва от квалифицирани инженери. Сервизният център е оборудван с необходимата специализирана апаратура и еталонни средства, необходими за диагностика и ремонт.

ОБУЧЕНИЯ

Инвест Електроникс ООД организира обучения свързани с експлоатацията и поддръката на всички проивеждани от нас продукти – битови и портативни газсигнализатори и газсигнализиращи системи. Те включват всички специфични аспекти на работата свързана с газсигнализираща апаратура:

  • операциите по асемблиране и инсталиране на компонентите на газсигнализиращите системи,
  • процедурите по настройка и калибриране на газовите сензори
  • първоначална диагностика при неизправности.

МОНТАЖ НА ГАЗСИГНАЛИЗИРАЩИ СИСТЕМИ

Инвест Електроникс ООД извършва монтаж на стационарни газсигнализиращи системи. Инсталирането и въвеждането в експлоатация се извършва от квалифицирани специалисти и в съответствие с нормативните изисквания.

Екипът на Инвест Електроникс ООД е на ваше разположение.