Газовите сензори GS-ADR.BC.V следят нивата на токсични газове като въглероден окис, сероводород, азотен оксид, азотен диоксид, амоняк, кислород и др. и алармират при преминаване на предварително зададените допустими граници.

Използваният електрохимичен принцип на детекция гарантира голяма селективност към контролирания газ, високата чувствителност – измерване на много ниски концентрации и ниска консумация на енергия.

Автодиагностиката на сензора е функция, която осигурява коректна работа като следи състоянието на сензора и линиите и сигнализира при проблем.

Дистанционното калибриране – посредством магнитен ключ- без отваряне на корпуса улеснява периодичната му проверка и поддръжка.

Газовите сензори GS-ADR.BC.V са в метален корпус със степен на защита IP 65.

Проектирани за работа с газсигнализищи централи GA-ADR.

Газовите сензори GS-ADR.BC.V следят нивата на токсични газове, изпарения и кислород и сигнализират при преминаване на предварително зададени допустими нива на експозиция.

Заедно с Адресируемите газсигнализиращи централи GA-ADR те могат да бъдат интегрирани в цялостната система за сградна автоматизация.

Контролиран газ

Формула

Обхват на измерване

Код за поръчка

Въглероден окис

CO

0 – 1 000 ppm

GS-220.B.V.03-00

Сероводород

H2S

0 – 100 ppm

GS-220.B.V.03-00

Азотен оксид

NO

0 – 100 ppm

GS-220.B.V.03-00

Азотен диоксид

NO2

0 – 10 ppm

GS-220.B.V.03-00

Амоняк

NH3

0 – 100 ppm

GS-220.B.V.03-00

Кислород

O2

0-30% /обемни/

GS-220.B.V.03-00

Сензори за газове, които не са отразени в таблицата, се произвеждат с предварителна поръчка.

Gas Sense GS-ADR.BC.V

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • принцип на измерване: електрохимичен
 • обхват на измерване: в зависимост от контролираният газ
 • изходни сигнали:
 • отчитане времето на живот на сензора
 • захранващо напрежение: 12V/DC ÷ 24V/DC
 • консумирана мощност: < 2W
 • тегло: 520 гр.
 • размери: 155 х 95 х 48 mm /Д х Ш х В/
 • материал на корпуса: Алуминиева сплав
 • защита на корпуса: IP65
 • кабелни входове: до 3 /М16/
 • температурен обхат: -20 ÷ + 50 ºC
 • влажност: 30 ÷ 90% RH
 • налягане: 1 bar ± 20%
 • продължителност на работа: в зависимост от използвания сензорен елемент
 • отговаря на изискванията на EN 50270
 • ATEX сертификация:
 • II 2G Ex ma (ib) e IIC T4 Gb
 • II 2D Ex to (ib) ma IIIC T135oC IP65 Db