Газовите сензори GS-220.BC.V следят нивата на токсични газове като въглероден окис, сероводород, азотен оксид, азотен диоксид, амоняк, кислород и др. и алармират при преминаване на предварително зададените прагови стойности.

Използваният електрохимичен принцип на детекция гарантира голяма селективност към контролирания газ, висока чувствителност – измерване на много ниски концентрации и ниска консумация на енергия.

Автодиагностиката на сензора е функция, която осигурява коректна работа като следи състоянието на сензора и комуникационните линии и сигнализира при проблем.

Дистанционното калибриране – посредством магнитен ключ- без отваряне на корпуса улеснява периодичната му проверка и поддръжка.

Газовите сензори GS-220.BC.V са в метален корпус със степен на защита IP 65.

Сертифицирани по изискванията на АТЕХ за употреба в потенциално експлозивна среда.

Газовите сензори GS-220-TOX следят нивата на токсични газове,изпарения и кислород и сигнализират при преминаване на предварително зададени допустими нива на експозиция.

Контролиран газ

Формула

Обхват на измерване

Код за поръчка

Въглероден окис

CO

0 – 1 000 ppm

GS-220.B.V.03-51

Сероводород

H2S

0 – 100 ppm

GS-220.B.V.03-57

Азотен оксид

NO

0 – 100 ppm

GS-220.B.V.03-62

Азотен диоксид

NO2

0 – 10 ppm

GS-220.B.V.03-64

Амоняк

NH3

0 – 100 ppm

GS-220.B.V.03-60

Кислород

O2

0-30% /обемни/

GS-220.B.V.03-70

Сензори за газове, които не са отразени в таблицата, се произвеждат с предварителна поръчка.

Местата, на които газовите сензори GS-220.BC.V трябва да бъдат монтирани и техният брой, зависят от множество фактори като: физични свойства на контролирания токсичен газ - токсичност, плътност, летливост и др., структурата на помещенията и въздушните течения в тях, степента на замърсяване на средата с прах или други газове, местоположението на персонала и продължителността на престой на работещите, източнициите на газ, околната температура и др.

Таблица с физичните свойства на токсичните вещества вижте тук.

Подробна информация за избора на сензор и изисвания към монтажа ще получите тук.

Gas Sense GS-220.BC.V

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • принцип на измерване: електрохимичен
 • обхват на измерване: в зависимост от контролираният газ
 • изходни сигнали: 3 транзисторни /предупреждение, аларма, повреда/
 • захранващо напрежение: 12V/DC ÷ 24V/DC
 • консумирана мощност: < 2W
 • тегло: 520 гр.
 • размери: 155 х 95 х 48 mm /Д х Ш х В/
 • материал на корпуса: Алуминиева сплав
 • защита на корпуса: IP65
 • кабелни входове: до 3 /М16/
 • температурен обхат: -20 ÷ + 50 ºC
 • влажност: 30 ÷ 90% RH
 • налягане: 1 bar ± 20%
 • продължителност на работа: в зависимост от използвания сензорен елемент
 • отговаря на изискванията на EN 50270
 • ATEX сертификация:
 • Created with GIMP  II 2G Ex ma (ib) e IIC T4 Gb
 • II 2D Ex to (ib) ma IIIC T135oC IP65 Db

 • Техническо описание