Битовият газсигнализатор H-220.CO е предназначен да следи нивото на въглероден окис и да сигнализира светлинно и звуково при превишавне на предварителнно зададените допустими нива на експозиция.

Въглеродният окис е силно токсичен газ, който причинява тежки поражения, дори когато се вдиша в много малко количество. Той е без цвят и мирис и това го прави неуловим от човешките сетива.

Битовият газсигнализатор H-220.CO е разрабoтен така, че да симулира поведениетио на човешкото тяло при вдишване на въглероден окис. По време на нормална работа той измерва концентрацията на СО на всяка секунда. Когато концентрацията на газ превиши 40 ppm започва отчитане на времето за реакция на уреда. Времето на реакция варира в зависимост от концентрацията на СО - колкото по-висока е концентрацията, толкова по-бързо се включва светлинната и звукова сигнализация.

Времето за реакция е по стандарт EN 50291

LED индикация: зелен светодиод – нормална работа, червен – аларма, жълт - повреда/fault/

При първоначално включване сензорът загрява 30сек., уредът издава двукратен звуков сигнал и светва зеления светодоид/нормална работа/.

Битовият газсигнализатор H-220.СО има ТЕСТ режим, с който може да се провери изправността му, без да има алармено събитие и функция - автодиагностика за проверка на състоянието на сензора .

Въглеродният окис е газ, които се отделя при непълно изгаряне на веществата. Източници на СО могат да бъдат дърва, въглища, нафта, парафин, петролни продукти, цигарен дим и др.

За да бъде гарантирана коректната работа на битовия газсигнализатор H-220.СО трябва да се съобразите със следните условия:

Сигнализаторът се монтира на стена на височина най-малко 1,50 метра над пода /въглеродният окис има почти същата плътност, както и топлия въздух/ и на разстояние най-малко 1,85 от съоветния уред.

Избягвайте инсталирането на места, където уредът е точно до потока на пушеци и изпарения, съдържащи съединения, които могат да компрометират работата на сензора. Не изполлзвайте в непосредствена близост до него силиконови съединения/като спрей/, смазочни масла, полировачни материали, лепила, бои и почистващи препарати. Както и разредители и разтворители като изопропилов алкохол, метилбензин, етилен, ацетилен и др.

Почиствайте само с влажна кърпа или прахосмукачка.

H-220.CO

Технически характеристики

 • контролиран газ: въглероден окис/CO/
 • релеен изход: SPDT, 230V/2A
 • захранващо напрежение: 230V/50Hz
 • мощност: 3W
 • звукова сигнализация: диференциална >85 dB
 • светлинна сигнализация: LED
 • работна температура: 0÷ +40˚С
 • относителна влажност: 30 ÷ 90% RH
 • налягане: атмосферно ± 10%
 • габаритни размери: 130 х 96 х 38mm (В х Ш х Д)
 • тегло: 162 гр.
 • живот на сензора: повече от 5 г.
 • маркировка за съответствие: СЕ

           Техническо описание H-220.CO