Битовият газсигнализатор H-220.CH4 е предназначен да следи концентрацията на метан и да сигнализира светлинно и звуково при превишаване на допустимите нива.

LED индикация: зелен светодиод – нормална работа, червен – аларма, жълт - повреда/fault/

При първоначално включване сензорът загрява 30сек., уредът издава двукратен звуков сигнал и светва зеления светодоид/нормална работа/.

При достигане на нива над 20% ДВГ светва червен светодиод , уредът издава непрекъснат звуков сигнал. След 5 секунди се задейства релейният изход, с което се спира подаването на газ.

Битовият газсигнализатор H-220.CH4 има ТЕСТ режим, с който може да се провери изправността му, без да има алармено събитие и функция - автодиагностика за проверка на състоянието на сензора.

Газсигнализаторът позволява калибриране с еталонен газ в процеса на експлоатация.

H-220.CH4 отговаря на изискванията на стандарт EN 50194.

Битовият газсигнализатор H-220.CH4 осигурява безопасност при използване на уреди, работещи с метан. За да бъде гарантирана неговата кректна работа трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

 • Да бъде монтиран на височина 30 см. от тавана на помещението /метанът е газ, по-лек от въздуха/ и не по-далече от 5 метра от източника на евентуално изтичане.
 • Да се избягва инсталиране на места, където работата му може да бъде компрометирана като: затворени пространства - гардероби и зад пердета; директно върху мивка; близо да прозорци, врати или аспиратори; във влажни и мокри помещения; на места с много прах, защото сензорът може да се замърси и зони, където температурата е не по-малко от -10 и не повече от 40˚С.
 • Не използвайте в непосредствена близост да уреда субстанции като алкохол, разтворители и разредители, лепила, силиконови продукти, бои, почистващи препарати, аерозолни продукти.
 • Почиствайте само с влажна кърпа или прахосмукачка.

     

H-220.CH4

Технически характеристики

 • контролиран газ: метан/CH4/
 • измервателен обхват: 0÷20% ДГВ
 • релеен изход: SPDT, 230V/2A
 • захранващо напрежение: 230V/50Hz
 • мощност: 3W
 • звукова сигнализация: диференциална >85dB
 • светлинна сигнализация: LED
 • работна температура: 0÷ +40˚С
 • относителна влажност: 30 ÷ 90% RH
 • налягане: атмосферно ± 10%
 • габаритни размери: 130 х 96 х 38mm (В х Ш х Д)
 • тегло: 145 гр.
 • маркировка за съответствие: СЕ

           Техническо описание H-220.CH4