RM-4.ADR е изпълнително устройство с

 • захранващо напрежение: 12 - 30V/DC
 • 4 релейни изхода
 • нормално отворен и нормално затворен контакти
 • контактни клеми с товароспособност 2A/230V
 • монтаж на DIN шина

Контролер RM-4.ADR е изпълнителен елемент в система, осигуряващ управление на силови превключващи устройства и механизми. Управлението се осъществява от адресируема газсигнализираща централа GA-ADR. RM-4.ADR разполага с 4 релета с нормално отворен и нормално затворен контакт с товароспособност 230VAC/2A.

RM-4.ADR

Технически характеристики

 • размери: 54x95x58 mm
 • входен сигнал RS485
 • комуникационен протокол: Modbus
 • захранващо напрежение: 12 - 30VDC
 • изходи: 4 релейни 230VAC/2A
 • тегло: 0,080кg
 • работна температура: -20 - 50°C
 • относителна влажност: 30 - 95 % RH (без кондензация)

Техническо описание