Адресируемите газсигнализиращите централи GA-ADR.E1 контролитат до 32 газови сензора.

Адресируемите газсигнализиращите централи GA-ADR.E1 имат 3 алармени нива с светлинна и звукова индикация; 4 релейни изхода; RS-485 интерфейс; LCD дисплей, на който може да се следи състоянието на всички сензори и съобщенията за алармени събития и неизправности; енергонезависима памет за предишни алармени събития; автодиагностика на комуникационните линии и сензорите; възможност за буферно захранване.

Разработени са в корпус за монтаж на DIN шина. 

Газсигнализиращите централи GА-ADR.Е1 са съвместими с газови сензори GS-ADR и GS-300.N.

Адресируемите газсигнализиращите централи GA-ADR.E1 отговарят на изискванията на индустриалните стандарти. Възможността да контролират голям брой сензори ги прави подходящи за работа в големи промишлени обекти.

При мониторинг на експлозивни газове типични приложения на GA-ADR.Е1 са производството и съхранението на горива, производства на пестициди, агрохимикали, пластмаса, стъко, целулоза и хартия,багрила, пигменти и лакове и др.

При контрол на токсични газове като СО адресируемите газсигнализиращи централи са оптимални решения във водно и топлоелектрически централи, подземни гаражи, тунели, големи обществени сгради и т. н. 

GA-ADR.E1

Технически характеристики

 • размери: 270x133x197 mm
 • закрепване към DIN шина
 • контролирани линии: 1
 • нива на сигнализация: 3
 • поддържани сензори: серия GS-ADR, GS-300.N
 • максимален брой сензори: 32
 • комуникация: RS-485
 • LCD дисплей
 • светодиодна индикация
 • релейни изходи: 4 (2A/220VAC)
 • захранване: мрежово (220 VAC/50Hz) и буферно (12 VDC)
 • енергонезависима памет за събития
 • звукова сигнализация
 • часовник за астрономическо време
 • управление на отдалечени изпълнителни устройства
 • работна температура: -20 - 50°C
 • относителна влажност: 30 - 95 % RH (без кондензация)

Техническо описание