Газовите сензори GS-220.B.V следят нивата на експлозивни, токсични газове и хладилни агенти.
Прецизността на измерването и бързата реакция са гарантирани от използването на различни принципи на детекция с каталитични, полу-проводникови или електрохимични сензорни елементи.

Надежната работа на сензора е гарантирана от функцията за автодиагностика, чрез която непрекъснато се следи изправността на сензора и линиите и се сигнализира при проблем.
Калибрирането на сензора се извършва дистанционно - с магнитен ключ – без отваряне на корпуса, което улеснява периодичната проверка и поддръжка.

Газовите сензори GS-220.B.V са в метален корпус със степен на защита IP 65.
Сертифицирани по изискванията на ATEX когато се използват с газсигнализищи централи GA 220.

 Газовите сензори GSSA-300 са предназначени да следят концетрацията на експлозивни, токсични газове и кислород и да реагират при повишавне на допустимите концентрации.

Контролирани газове

Формула

Обхват на измерване

Код за поръчка

Амоняк

NH3

0 - 100% LEL

GSSA-300-

Ацетилен

C2H2

0 - 100% LEL

GSSA-300-

Ацетон

(CH3)2CO

0 - 100% LEL

GSSA-300-

Водород

Н2

0 - 100% LEL

GS-220.B.V

Етанол

C2H5OH

0 - 100% LEL

GS-220.B.V

Метан

CH4

0 - 100% LEL

GS-220.B.V

Пропан-бутан

0 - 100% LEL

GS-220.B.V

Хексан

C6H14

0 - 100% LEL

GS-220.B.V

Въглероден окис

CO

0 – 500 ppm

GS-220.B.V

Въглероден двуокис

СО2

0 – 15000 ppm

GS-220.B.V

Сероводород

H2S

0 – 100 ppm

GS-220.B.V

Кислород

O2

0-25 % /обемни/

GS-220.B.V

Фреони

0 - 2000 ppm

GS-220.B.V

Сензори за газове, които не са отразени в таблицата, се произвеждат с предварителна поръчка.

GS-220.B.V

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • принцип на измерване: полупроводников, каталитичен, електрохимичен
 • обхват на измерване:експлозивни 0 – 100% ДГВ; токсични- ppm
 • изходни сигнали: RS485, транзисторни /предупреждение, аларма/
 • захранващо напрежение: 12V DC ÷ 24V DC
 • консумирана мощност: < 2W
 • тегло: 520 гр.
 • размери: 155 х 95 х 48 mm /Д х Ш х В/
 • материал на корпуса: Алуминиева сплав
 • степен на защита на корпуса: IP65
 • кабелни входове: до 3 /М16/
 • температурен обхат: -20 ÷ + 50 ºC
 • влажност: 30 ÷ 90% RH
 • налягане: 1 bar ± 20%
 • продължителност на работа: до 8 години при нормални условия (за полупроводникови и каталитични сензори)
 • отговаря на изискванията на EN 50270
 • ATEX сертификация: 
 • EX II 2G Ex Ia IIC T5