11.01.2016

Газсигнализираща централа GA-300 се предлага във варианти за 1 до 4 сензора.

Газов сензор GS-300.L - предлага се във варианти за пропан бутан и природен газ.