GAS SENSE

Газсигнализатори

Сигурността е най-важният ни продукт.

Инвест Електроникс проектира, разработва и произвежда специализирана апаратура за измерване и контрол на експлозивни и токсични газове. Марката Gas Sense е регистрирана в повече от 10 държави и включва стационарни газсигнализиращи системи, портативни и битови газсигнализатори.

Създадена през 1990 година, като производител на битова електроника Инвест Електроникс развива дейността си в няколко направления, всяко от които има собствена, вече наложена търговска марка. След 1998 година фирмата включва в асортимента си и продукти за индустриалния пазар, като акцентира на производството на газсигнализираща апаратура. Тя успя да утвърди продуктите с марката Gas Sense сред водещите европейски производители и да спечели доверието на своите клиенти, благодарение на висококачествените си сертифицирани уреди, иновативния дизайн и стриктната система за контрол на качеството.

Екипът на Инвест Електроникс концентрира всички усилия и ресурси във внедряване на утвърдени световни технологии и съвременно технологично оборудване за всички етапи от процеса на проектиране, производство, тестване и настройване на изделията, за да гарантира на настоящите и бъдещи си клиенти, че те получават продукти с високо качество и надежно гаранционно и следгаранционно обслужване.

Сключен договор по ОП „Иновации и конкурентоспособност

Сключен договор по ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

На 15.12.2020 Инвест Електроникс ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, във връзка с проектно предложение № BG16RFOP002-2.040-0287 "Подобряване на конкурентоспособността и експортния потенциал на Инвест Електроникс ООД, чрез внедряване на нови технологии, повишаване на качеството и оптимизация на производствените процеси". (Improving the competitive position and export potential of Invest Electronics Ltd through the implementation of advanced manufacturing technology, enhancements in quality control and optimisation of the production process. Целите на проектното предложение, свързани с повишаване на експортния потенциал и подобряване на конкурентоспособността на Инвест Електроникс ООД, ще бъдат осъществени с подкрепата на Европейския Фонд за Регионално Развитие. Изпълнението на заложените по проекта дейности следва да доведе и до подобрения в производствените практики, както и до по-висока резултатност на производствените процеси.